Společnost FOUS, s.r.o. zahájila 1. 2. 2017 realizaci vzdělávacího s názvem VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FOUS, S.R.O. a registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004210. Tento vzdělávací projekt byl naplánován s cílem zvýšit znalosti, zkušenosti a odbornost našich zaměstnanců.

Projekt byl naplánován na 20 měsíců, s tím, že nám se podařilo proškolit všechny kurz a dosáhnout plánovaných cílů dříve, a tudíž jsme projekt mohli úspěšně ukončit k 30. 6. 2018. Během celé realizace bylo hlavním záměrem úspěšně podpořit 17 zaměstnanců společnosti z nichž minimálně dva budou starší 54 let, tento plán se nám podařilo naplnit beze zbytku, a dokonce jsme proškolili a tím i podpořili o dva zaměstnance společnosti navíc.

Naši zaměstnanci se školili v měkkých a manažerských dovednostech, kde probíhali kurzy Řešení stížností a reklamací, Hodnocení zaměstnanců, Komunikace v obtížných situacích, Vyjednávání a argumentace, Vedení a koučink zaměstnanců ad. Dále proběhly kurzy z aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání, především kurz Moderní materiály a technologie ve stavebnictví, Střešní fasády a systémy, Vady a poruchy staveb apod. v aktivitě Účetní, ekonomické a právní kurzy proběhl kurz pro paní účetní Daň z přidané hodnoty. V rámci projektu se také uskutečnil interní kurz pro zaměstnance.

Celá realizace projektu byla přínosná jak pro firmu tak pro její zaměstnance, kteří se zdokonalili v různých dovednostech, dozvěděli se nové informace a zvýšili si svou kvalifikaci s ohledem na jejich pracovní náplň.

Jsme odborný dodavatel v programu Zelená úsporám.

Více důvodů...

Volejte a pište nebo použijte jednoduchý
on-line formulář.

E-maily: info@fous.cz
poptavky@fous.cz
Výpočet ceny Vaší střechy zdarma

FOUS střechy na Facebooku!

Staňte se naším fanouškem, řekněte nám, co si myslíte, a nepropásněte nové soutěže a akce!

Odborný dodavatel - Zelená úsporám

FOUS střechy s.r.o., Praha 3, Žižkov, Víta Nejedlého 860/8 | Tel.: +420 318 520 566 | e-mail: info@fous.cz