O Vietnamu

Vietnam - malá země ležící na východním pobřeží poloostrova Indočíny – přitahuje turisty z celého světa – díky krásnému moři, mystickým zátokám, impozantním vysočinám, zachovalým původním pralesům, řadě historických památek, pozoruhodným lidovým zvyklostem, nenapodobitelné kuchyni... Nejpůsobivější je přívětivý úsměv obyvatel. Vietnam je v současnosti považován za jednu z nejbezpečnějších destinací v Asii. Zájezd do Vietnamu je výborná volba pro nezapomenutelnou dovolenou.

Pověst země spojované s válkou a konflikty už je dávnou historií a Vietnam se stal novým atraktivním cílem pro stále početnější zástup turistů, kteří ho oceňují jako místo nedotčené přírodní krásy a kultury. Vietnam má turistům co nabídnout: přátelské obyvatele, jedinečnou škálu zajímavých kultur a tradic, velkolepě působící krajiny a pláže, spoustu zajímavostí a také zaslouženou pověst nejbezpečnější země Asie.

 

Věděli jste, že …

Zde je několik pozoruhodných zajímavostí a informací o Vietnamu:

  1. Vietnamská národní květina je Lotos.
  2. Nejčastějším příjmením ve Vietnamu je NGUYEN (asi 60 % obyvatelstva).
  3. Náboženství měla ve Vietnamu největší vliv za feudalismu.
  4. Vietnamci jedí rýži nejvíce ze všech národů světa.
  5. Vietnam je na prvním místě na světě ve vývozu rýže a na druhém (po Brazílii) ve vývozu kávy (2007).
  6. Nejrozšířenějším sportem ve Vietnamu je fotbal.
  7. Vietnamci často říkají 'Kam jdeš?' namísto 'Ahoj', když se potkají.

 

Vietnamská socialistická republika

Rozloha: 331 211 km2
Počet obyvatel: 84,115.8 tisíc obyvatel (v roce 2006)
Národní hlavní město: Hanoj
Administrativní členění: Vietnam je rozdělen na 63 provincií a měst

Vietnam leží ve východní části poloostrova Indočína a jeho území svým tvarem připomíná písmeno "S". Na severu hraničí s Čínou, na západě s Laosem a Kambodžou, na východě a jihu je území ohraničeno Východním mořem a Tichým oceánem.

Délka země od severu k jihu je 1650 km. V nejširším místě na severu měří území 600 km a na jihu 400 km. Nejužší je centrální část, tedy provincie Quang Binh, která měří na šířku 50 km. Pobřeží je dlouhé 3260 km a pozemní hranice 4510 km.

 

Zeměpisné souřadnice:

Šířka: 102 º 08 '- 109 º 28' východní délky
Délka: 8 ° 02 '- 23 º 23' severní šířky

Vietnam je také významnou dopravní křižovatkou spojující Indický a Tichý oceán.

 

Zeměpis Vietnamu

Topografie

Vietnam je relativně malá země o přibližné velikosti Itálie. Její geografie je neobyčejně pestrá a složitá. Rozsáhlá pohoří na severozápadě souvisejí se vznikem Himálaje. Ve Vietnamu se nacházejí hustě zalesněné vrchoviny, rozsáhlé vápencové krajiny s unikátními krasovými útvary, dále vyvýšená centrální plošina, dvě velké říční delty a tisíce pobřežních ostrovů.

 

Je to země svěží zeleně, vodních toků a vodopádů, ostrých horských vrcholů a teras, čajových a kávových plantáží, paprikových a ananasových polí, solných pánví, protipovodňových hrází a odvodňovacích kanálů, kterými se lidé snažili přizpůsobit zemi pro zemědělství, čímž vznikla unikátní krajina, která je rájem pro fotografy.

 

Zeměpisná rozmanitost Vietnamu nabízí návštěvníkům nevšední a unikátní pohledy a prostředí. Naleznete zde chladivé horské potoky i horké minerální prameny, hluboké jeskyně a podzemní řeky, z nichž mnohé ještě nejsou prozkoumány, klidná sladkovodní jezera i bílé písečné pláže a mnoho dalších a jedinečných přírodních krás.

 

Podnebí

Vietnam má mírné i tropické podnebí. Na území působí silné charakteristické monzunové vlivy, Vietnam je velmi slunečný a zároveň se v něm vyskytuje vysoká míra srážek a vzdušné vlhkosti. Horské regiony, ačkoli jsou v pásu tropů, jsou obdařeny mírným klimatem.

Obecně lze říci, že ve Vietnamu se střídají dvě období: chladné období probíhá od listopadu do dubna a horké období od května do října. Rozdíl v teplotách mezi dvěma sezónami na jihu je téměř nepozorovatelný, v průměru pouhé 3 °C. Nejnápadnější teplotní rozdíly se vyskytují v severní části území, kde však nebyl pozorován větší teplotní rozdíl než pouhých 12 °C. Mírné projevy známých čtyř ročních odbobí lze pozorovat pouze v severních provinciích (z Hai Van Pass směrem na sever).

 

Národnosti

Vietnam v současné době obývá celkem 54 etnických skupin, z nichž je nejpočetnější Kinh (Viet), která tvoří téměř 90 procent populace, zbývajících 53 etnických skupin se podílí na celkové populaci 10 procenty.

 

Náboženství a víra

Hlavní náboženskou tradicí ve Vietnamu je buddhismus, v němž jsou patrné vlivy taoismu a konfucianismu, dále je to křesťanství (katolíci a protestanté), islám, kaodaismus a sekta Hoa Hao.


Vietnamský jazyk

Vietnamským úředním jazykem je vietnamština, tonální jazyk, který je mateřským jazykem 90 % obyvatel země. Používá se 29 písmen abecedního systému. Mezi jednotlivými provinciemi lze pozorovat rozdíly v přízvuku. Vedle vietnamštiny existuje 50 dalších jazyků, kterými hovoří etnické menšiny. Populárním cizím jazykem je angličtina, která se používá ve většině kanceláří nebo restaurací, ve velkých městech a turistických objektech. Francouzština, ruština, čínština a japonština jsou také oblíbenými jazyky a hovoří se jimi převážně v turistických centrech.

 

Tóny:

Vietnamština se zdá být cizincům složitá, protože je monoslabičnou a využívá šesti různých tónů. Význam slova je závislý na tónu (melodii), kterým je určité slovo vysloveno.

 

Výslovnost jednoduchá: ba (tři / táta)
Výslovnost s vysokým stoupáním hlasu: bá (obejmout)
Výslovnost "nízká" s klesajícím hlasem: bà (babička)
Výslovnost kolísavá se stoupajícím hlasem: bả (jed)
Výslovnost s vysokým hlasem a důrazem na konci: bã (odpadky)
Výslovnost hluboká: bạ (náhodný)

Fous Střechy vám vždy dobře poradí.

Více důvodů...

Volejte a pište nebo použijte jednoduchý
on-line formulář.

E-maily: info@fous.cz
poptavky@fous.cz
Výpočet ceny Vaší střechy zdarma

FOUS střechy na Facebooku!

Staňte se naším fanouškem, řekněte nám, co si myslíte, a nepropásněte nové soutěže a akce!

Odborný dodavatel - Zelená úsporám

FOUS střechy s.r.o., Praha 3, Žižkov, Víta Nejedlého 860/8 | Tel.: +420 318 520 566 | e-mail: info@fous.cz